:8:00AM-10:00PM
welcome !
:13521840863
:762339840@qq.com

只有想不到

没有做不到

说到就做到

新闻资讯

NEWS  

当前位置:

                                     股市实战记录​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


数据在中国股市每个交易日下午两点四十五分以后更新,请所有学员共同见证!
所有数据都为我们学校真实的买卖数据,除买入数量之外,所有买卖价格都会记录地非常清楚。我们用真实的交易记录教学,绝不纸上谈兵,夸夸其谈,只用事实来证明一切!
双击此处添加文字